Selamat Datang

Ke SISTEM I-LESEN / I-PERMIT

  • OBJEKTIF .

    Mengekal dan memelihara imej Klang sebagai Bandar Di Raja dan Bersejarah. sebagai Bandar DiRaja dan Bersejarah. Menghasilkan kehidupan yang selesa, seimbang dan selamat. Menjadikan Klang sebagai pemangkin pembangunan. Mewujudkan masyarakat madani yang harmonis.

  • MISI.

    Merancang dan mengawal pembangunan yang mampan dan memberi perkhidmatan bandar yang berkualiti melalui tadbir urus yang cemerlang untuk masyarakat Klang yang gemilang.

  • 22-01-2020 | Pendaftaran Untuk Orang Awam