Selamat Datang

Ke SISTEM I-LESEN

  • PENGENALAN

    Sistem i-Lesen merupakan servis elektronik Majlis Perbandaran Klang untuk pengeluaran lesen dan permit perniagaan.

  • OBJEKTIF

    Ia dibangunkan untuk menguruskan permohonan lesen dan permit perniagaan.

  • 22-01-2020 | Pendaftaran Untuk Orang Awam